Kontakt

Regulamin

www.kolorowezagadki.pl

 • Właścicielem serwisu www.kolorowezagadki.pl jest firma Kolorado Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-702, ul. Głogowska 31/33, KRS 0000414934, NIP 9721238765, zwana dalej Usługodawcą. Dane kontaktowe: poczta@kolorowezagadki.pl
 • Każdy użytkownik serwisu zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Z serwisu mogą korzystać niezarejestrowani użytkownicy uprawnieni wyłącznie do przeglądania treści dostępnych bez opłacania Abonamentu. Każdy niezarejestrowany użytkownik akceptuje bezwarunkowo wszystkie postanowienia Regulaminu poprzez fakt korzystania z serwisu.
 • Zarejestrowani użytkownicy oraz opłacający Abonament są uprawnieni do korzystania z funkcjonalności opisanej w punkcie 6 niniejszego Regulaminu. Zarejestrowani Użytkownicy zobowiązani są do bezwarunkowej akceptacji niniejszego Regulaminu w ramach procedury rejestracji. W razie odmowy akceptacji Regulaminu rejestracja nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie uprawnia do korzystania z Serwisu na zasadach innych aniżeli zastrzeżonych dla Użytkowników Niezarejestrowanych.
 • Użytkownicy e-usługi zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego na terytorium Polski prawa.
 • E-usługa składa się z obszernej bazy ćwiczeń, gier i zabaw oraz z bogatej biblioteki zdjęć, zawartych na stronie www.kolorowezagadki.pl. Celem serwisu jest zapewnienie wsparcia w edukacji, terapii i rozwoju dzieci dotkniętych zespołem Downa. Ponieważ zawartość programu i sposób prezentacji treści są bardzo atrakcyjne dla wszystkich dzieci, serwis Kolorowe Zagadki może być doskonałym uzupełnieniem i rozszerzeniem edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0-3), a także stanowić wsparcie dla osób wymagających indywidualnej ścieżki edukacyjnej.
 • Serwis KoloroweZagadki.pl wymaga do prawidłowego działania wtyczki Adobe Flash Player, którą można pobrać ze strony: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/
 • Materiały zawarte na niniejszej stronie chronione są prawem autorskim - majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub ich transmitowanie w celach innych niż dozwolone w obowiązującym prawie. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tych materiałów w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powinien uzyskać odpowiednią zgodę Usługodawcy. W celu uzyskania zgody należy zwrócić się do Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej.
 • Logowanie do serwisu następuje poprzez podanie adresu mailowego użytkownika - dostęp do e-usługi, bez wymogu podawania danych osobowych użytkownika. W przypadku podania adresu e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Usługodawcy, także mającej charakter reklamowy. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, administratorem danych osobowych jest firma Kolorado Sp. z o.o. Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych i ich poprawiania. Na prośbę Użytkownika (kontakt za pomocą poczty mailowej) Usługodawca usunie dane osobowe Użytkownika.
 • Korzystanie z witryny www.kolorowezagadki.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "cookies". Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność Użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. W serwisie www.kolorowezagadki.pl wykorzystywanie są sesyjne pliki "cookies", które przechowują informacje o wyborach Użytkownika w celu poprawnego działania strony.
 • Zastrzegamy sobie prawo do uaktualniania lub wycofania poszczególnych produktów ze strony i wprowadzenia nowych – bez straty dla użytkownika. Jeśli Użytkownik zgłosi podejrzenie błędu, Usługodawca dołoży starań w celu jak najszybszego jego usunięcia.
 • Gwarancja – w przypadku przerw w funkcjonowaniu serwisu dłuższym niż 6 godzin, które leżą po stronie właściciela serwisu, właściciel serwisu zobowiązuje się przedłużyć ważność wykupionego abonamentu o czas trwania przerwy. W tym celu użytkownik musi złożyć pisemną reklamację wysłaną na adres e-mail w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
 • Cennik.
  Serwis KoloroweZagadki.pl dostępny jest w wersji przeznaczonej na komputery osobiste.
  Dostęp do pełnej wersji serwisu wraz z dostępem do biblioteki zdjęć zostaje umożliwiony użytkownikowi po wykupieniu jednego z poniższych Abonamentów:
  1 dzień 3 zł
  1 miesiąc 38 zł
  3 miesiące 90 zł
  6 miesięcy 130 zł
  12 miesięcy 180 zł

  Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do organizowania promocji cenowych. W takim wypadku informacja o promocji zostanie opublikowana na głównej stronie serwisu. Właściciel zastrzega sobie prawo do grupowej sprzedaży abonamentów. Usługodawca jest płatnikiem podatku VAT. Cena usługi wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto, co oznacza, iż zawiera podatek od towarów i usług (VAT). Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 • Płatności.
  Użytkownicy mogą dokonać opłaty za abonament na dwa sposoby:
  a) płatność online, za pośrednictwem PayU.pl
  lub
  b) płatność przelewem bezpośrednio na konto Kolorado Sp. z o.o., nr rachunku bankowego 40 1160 2202 0000 0002 2400 8780 (Bank Millennium). Wybierając tę formę płatności Użytkownik musi w tytule przelewu podać adres mailowy, z którego loguje się do serwisu Wzór: tytuł przelewu: Jan_kowalski@wp.pl Następnie należy przesłać krótką informację o dokonanym przelewie drogą mailową na adres: poczta@kolorowezagadki.pl, podając adres mailowy użytkownika, którego dotyczy wpłata.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen e-usługi w każdym czasie. Każda zmiana cen zostanie opublikowana na stronie e-usługi w zakładce Strefa Rodzica / Cennik i płatności.
 • E-usługa została przygotowana do działania na komputerach osobistych i nie jest przystosowana dla urządzeń przenośnych (tablety, smartphony).
 • Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę w dowolnym czasie.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.