Kolorado sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

Zwiększenie udziału technologii cyfrowych w głównej działalności firmy celem dostosowania do ograniczeń związanych z pandemią poprzez wdrożenie aplikacji pozwalającej na świadczenie usług z zakresu wspomagania edukacji i organizacji czasu wolnego dla dzieci w wieku 2-9 lat.

Informacje o projekcie:

Wnioskodawca planuje stworzyć dedykowane oprogramowanie z systemem ekspertowym, które pozwala zbierać, uzupełniać, organizować dane niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi z zakresu wspomagania edukacji i organizacji czasu wolnego dla dzieci w wieku 2-9 lat. Dzięki wdrożeniu oprogramowania możliwe będzie oferowanie poprzez aplikację na smartfony z systemem Android i/lub iOS treści dostosowanych do potrzeb i możliwości naszych klientów, czyli rodziców i opiekunów dzieci w wieku 2-9 lat. Przygotowane propozycje aktywności rodzica z dzieckiem pomogą w organizacji czasu wolnego, szczególnie w sytuacji ograniczonego dostępu do dziennych placówek edukacyjno-opiekuńczych. Pozwoli to na dotarcie do szerokiej grupy klientów, uniezależnienie od warunków epidemicznych i świadczenie usług poprzez narzędzia cyfrowe.

Projekt ma na celu zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie asortymentu i sprzedaż aplikacji na telefon z systemem operacyjnym Android i/lub IOS. Umożliwi to dotarcie na nowy, dotąd nieobsługiwany przez przedsiębiorstwo rynek – aplikacji mobilnych. Finalny produkt otrzymany w wyniku realizacji projektu wpisze się w obraną strategię poszerzenia profilu działalności. Produkt ten pozwoli na nawiązanie nowych relacji biznesowych z potencjalnymi partnerami mogącymi oferować swoje usługi z zakresu rozrywki i edukacji, a także sprzedaż produktów dla dzieci wewnątrz aplikacji. Dzięki zwiększeniu przychodów oczekuje się co najmniej powrotu do stanu obrotów sprzed wybuchu pandemii COVID-19, tj. roku 2019. 

Wartość projektu: 300 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 255 000,00 zł

Okres realizacji: 2022-2023

Kontakt:

Jeśli masz pytanie możesz skontaktować się mailowo: poczta@kolorowezagadki.pl

Kolorado sp. z o.o.

ul. Głogowska 31/33

60-702 Poznań 

NIP 9721238765

KRS 0000414934

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.